10 MINUTA: ISTOČNO

Objavljeno: 04.11.2009

Premijera: 25.11.2009 Španski borci, Ljubljana, Slovenija 26. i 27. studenog, 10. i 11. prosinca Španski borci, Ljubljana - reprize 3. prosinca APT, Novo mesto - premijera 2          4. prosinca APT, Novo mesto - repriza autori: Snježana Abramović-Milković ( Hrvatska ), Matjaž Berger ( Slovenija ), Edward Clug ( Slovenija ), Laszlo Hudi  ( Mađarska ) i Iztok Kovač ( Slovenija )plesači: Gyula Cserepes, Luke Dunne, Kat...