Nema budućih izvedbi
Odigrano

„Što nešto jest i što nije, po obliku je posve identično.” (Laws of Form, George Spencer-Brown)

Stavljajući ovo pitanje oblika u ljudski kontekst, otkrivamo jedinstvenost umjetnika u svim vidljivim i nevidljivim slojevima njegova postojanja. Vidljivo nevidljivo govori o jedinstvenosti umjetnika, naglašavajući važnost njegove subjektivnosti i percepcije, razmišljanja i djelovanja na temelju poznavanja svojega tijela.

Vidljivo nevidljivo je promišljanje o umjetnički oblikovanim svjesnim iskustvima, koja time postaju sredstvo komunikacije, od nevidljivog do vidljivog, od neizrazivog do izraženog, od običnog praznog prostora do oblika. Svi fenomenološki sudovi o vidljivom i nevidljivom oblikovani su cjelokupnim sjećanjem na percepcije, iskustva i očekivanja, osobnim i kulturološkim razumijevanjem, i vjerovanjima i željama svakoga od nas ponaosob.

Vidljivo nevidljivo nastoji pokazati jedinstvenu preobrazbu koja nastaje procesom istraživanja i način na koji umjetnici mogu promijeniti svoje referentne okvire kritičkim promišljanjem vlastitih pretpostavki i vjerovanja, i svjesnim stvaranjem i provedbom planova “novih načina” definiranja svojih svjetova kroz nova razlikovanja onoga što nešto jest i što nije. Vidljivo nevidljivo je način pokazivanja granica kroz jedinstvenost umjetnika, izražavanjem svih mogućih (ili izvedivih) i nemogućih misli. 

Dolma Jover Agulló